Cookies og Privatlivspolitik - Undy.dk Cookies og Privatlivspolitik - Undy.dk
365 DAGES RETURRET · FRI LEVERING VED KØB OVER 399 · DAG TIL DAG LEVERING

Cookies og privatlivspolitik

 

Kundens ret til privatliv er af stor vigtighed for Undy. Vi vil derfor sikre os, at der er tillid til, at vi er i stand til at håndtere beskyttelsen af kundens privatliv på en ansvarlig måde.

 

Når du opretter dig som kunde hos Undy, indsamler vi dine kontaktoplysninger. Det gælder navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og email. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde hos os. Vi sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af dig. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.

 

Vi sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

 

Ovenstående forpligtelse indebærer, at vi foretager en risikovurdering, og herefter gennemfører foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:

 

 

Når du besøger eller benytter vores tjenester, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, herunder:

 

 

Som en del af driften af tjenester og ydelser anvender vi underleverandører. Sådanne underdatabehandlere kan være tredjepartsleverandører i og uden for EU/EØS. Vores underleverandører er oplistet i den til enhver tid opdaterede liste over underdatabehandlere, som kan ses her:

 

 

LeverandørLokation / LandLovligt grundlag for
processering udenfor EU
FunktionOpdateret
WP-engineHollandServer18. marts 2021
FacebookIrlandMarkedsføring14. januar 2019
GoogleIrlandMonitorering, markedsføring og statistik14. januar 2019
KlaviyoUSAEU Standard Contractual Clauses (SCCs)Email service18. marts 2021
StripeUSAEU Standard Contractual Clauses (SCCs)Betalingsmodul14. januar 2019
ClearhausDanmarkBetalingsmodul18. marts 2021

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Størrelsesguide

Mål rundt om brystkassen samt rundt om livet. Herefter kan du finde frem til din størrelse ved at bruge nedenstående skema.

StørrelseMål om livet (cm.)Mål om brystkassen (cm.)
S76 - 8291 - 95
M83 - 8696 - 99
L87 - 94100 - 104
XL95 - 101105 - 109
XXL102 - 107110 - 117